• Ověřená značka

Ověřená značka

Jsme držiteli značek - Česká kvalita a zaručená kvalita

Známka „QZ - Zaručená kvalita"

Známka „QZ - Zaručená kvalita" vznikla za účasti všech členů sdružení SOTEX, jako podpora solidních podnikatelů a ochrany trhu a spotřebitelů před černými dovozy a jinou, nekalou konkurencí.

Známka QZ - JISTOTA PRO ZÁKAZNÍKA

Známka QZ na textilních, oděvních nebo kožedělných výrobcích zaručuje zákazníkům kvalitu. Výrobky takto označené odpovídají platným právním i technickým předpisům, jsou zdravotně nezávadné, najdete na nich veškeré informace o údržbě výrobku a máte jistotu, že případná reklamace proběhne bez průtahů výměnou zboží anebo vrácením peněz. Stejně tak prodejny nebo čistírny či prádelny označené značkou QZ zaručují dobrou kvalitu a profesionální úroveň svých služeb. Značka QZ neovlivní cenu výrobků. Objevit se může na zboží levnějším i dražším, na zboží domácí i zahraniční výroby. Známka QZ zaručuje správné označení výrobku symboly údržby.
Známka slouží především k snadné orientaci zákazníka na trhu a chce mu pomoci rychle nalézt kvalitní zboží.

Známka QZ - JE ZÁRUKOU PROFESIONALITY

Známka QZ je zárukou profesionality a dobré pověsti jejího uživatele a zviditelňuje poctivé výrobce, obchodníky i podnikatele, jejichž cílem je spokojený zákazník s důvěrou ve výrobky i služby s označením QZ.
Známku QZ může užívat každý výrobce, obchodník i provozovatel služeb, pokud se zaváže  k plnění příslušných technických podmínek kvality pro výrobce a solidností a dodržováním technologických postupů pro prodejce a provozovatele služeb. Známka QZ pomáhá všem účastníkům v distribučním řetězci ke vzájemné spolupráci a okamžité orientaci při vyřizování případných reklamací. Smlouva o licenci zajišťuje vztah mezi sdružením SOTEX a nabyvatelem licence. Její licenční číslo, připojené k logu známky představuje určitého výrobce, obchodníka nebo poskytovatele služeb čistíren a prádelen.
Ochranná známka „QZ - Zaručená kvalita" je zapsána v registru ÚPV dne 28.12.1998 pod číslem spisu 214 683.

Více informací naleznete zde.