Facebook pixel
  • Co je to Apgar skóre?

Co je to Apgar skóre?

Celý život nás někdo hodnotí. To platí i pro novorozence. Bezprostředně poté, co přijde na svět, lékaři zjišťují takzvané Apgar skóre. Jde o komplexní ukazatel, který vypovídá o tom, v jakém zdravotním stavu se miminko nachází.

Maximální hodnota je 10 bodů a pokud děťátko dosáhne této hodnoty, může si maminka i porodníci oddychnout. Za standardní lékaři považují Apgar skóre v rozmezí 8 až 10 bodů. Obecně platí, že čím nižší bodové ohodnocení, tím větší péči miminko vyžaduje.

Dech, svalové napětí, barva pokožky – co vše ještě lékaři pozorují?

O co přesně v Apgar testu jde? Lékaři sledují nejvýznamnější tělesné parametry. Sem patří kvalita novorozeneckého dechu, hodnota srdečního tepu, svalové napětí, zabarvení pokožky a reakce na vnější podráždění. Každé této reakci lékaři přidělí nulu až dva body.  

Z těchto pěti sledovaných kritérií se dá získat velice dobrá představa o tom, v jaké je dítě kondici. Například zabarvení pokožky vypovídá o tom, jak při porodu fungovalo zásobování kyslíkem a jaký je stav cév na trupu i končetinách.

Vnější podráždění se testuje tak, že porodníci zkoumají, jak dítě reaguje na světlo nebo šimrání. U dechu se zase kontroluje, jak je pravidelný a zda se miminko hned po narození rozplakalo. Svalové napětí prozrazuje, jakých spontánních pohybů je děťátko schopno a v jaké kvalitě. Případné odchylky zkušený porodník spolehlivě odhalí.

Je jisté, že jakmile dítě opustí pohodlí dělohy, musí se vyrovnat s naprosto novým, neznámým prostředím. A tento test, to je vlastně vůbec první hodnocení zdravotního stavu, s nímž se člověk při příchodu na svět setká.

Co když jsou výsledky Apgar testu neuspokojivé?

Pokud se výsledky testu pohybují mezi 8 a 10 body, znamená to, že miminko je v pořádku. U hodnot v intervalu 5 – 7 se má za to, že dítě při příchodu na svět mělo potíže, ale ty bývají přechodného rázu. Každopádně se novorozenci dále věnuje patřičná pozornost. Jakmile je to 5 a méně bodů, jde o vážný stav. V ohrožení mohou být některé základní životní funkce a takovému děťátku musí lékaři poskytnout neodkladnou první pomoc a následnou péči. Ta v sobě zahrnuje i řadu vyšetření za použití moderních diagnostických metod.

Zajímavosti: Test nese pojmenování po americké lékařce, anestezioložce Virginii Apgarové, která ho vypracovala. Po jeho publikaci se stal užitečnou pomůckou v neonatologii. Jde o mezinárodně uznávaný a používaný bodovací systém.