It bridges the gap between the previous Sea-Dweller 1665 and the subsequent replica rolex Sea-Dweller 16600, with design details from both generations. It is worth noting that some of the once glossy dials are turning matte over time. Unsurprisingly, this has now attracted the interest of vintage Rolex collectors around the world.
  • Umístění dětí do jeslí

Umístění dětí do jeslí

Umístění dětí do jeslí

Jesle jsou zařízení, do kterého můžou rodiče umístit děti mladší tří let. Minimální věk po přijetí je stanoven konkrétním zařízením a pohybuje se většinou v rozpětí od šesti do dvanácti měsíců. Zatímco v zahraničí se nejedná o nic ojedinělého, jelikož jesle umožňují rodičům jít brzy do práce, u nás je to stále poměrně kontroverzní téma.

Ani psychologové se často neshodnou na tom, zda dát dítě do jeslí, nebo ne. Tento trend má své odpůrce, ale i příznivce v řadách rodičů i pedagogů a specialistů. Jaké výhody a nevýhody pobyt v jeslích dětem přináší?

Soběstačnost

Tím, že se vždy jedna pracovnice stará o více dětí najednou, a navíc mimo jejich domácí prostředí, batolata v jeslích bývají často samostatnější. Stává se, že oproti vrstevníkům zvládají provádět více úkonů sama, což se týká oblékání, jedení a podobně.

Sociální zařazení

Dítě umístěné do jeslí navazuje sociální kontakty, které by jinak navázat nemohlo. Většina dětí přichází do stejně starých kolektivů „až“ při návštěvě školky. Batole navštěvující jesle bude pravděpodobně více zvyklé na společnost a nebude ve školce tolik bázlivé.

Na druhou stranu se může stát, že si dítě zafixuje nepříjemnou zkušenost v opravdu raném věku, a naopak se stane více bojácným.

Separační úzkost

V jeslích, kde se méně klade důraz na individuální potřeby batolete, nebo kde je málo pracovníků vzhledem k počtu dětí, může dítě prožívat větší nejistotu a zažívat výraznější separační úzkost.

Někteří psychologové tvrdí, že si tyto pocity člověk nese někdy až do dospělosti, což jiní zase vyvracejí s tím, že na psychiku jedince má vliv mnohem více faktorů.

Nemoci

Co se však vyvrátit asi nedá, je fakt, že bude batole více obklopeno ostatními nemocnými dětmi. Je možné, že například dříve prodělá neštovice a další nemoci, kterými lze onemocnět pouze jednou. To má pochopitelně výhody, protože si vytvoří protilátky a v době nástupu do školky či školy bude odolnější. Na druhou stranu u velmi malých dětí hrozí při podobných nemocech vážnější komplikace.